Odznaka Krajoznawcza PTTK „Korona Urzecza”

Zapraszamy do zdobywanie Odznaki Krajoznawczej „Korona Urzecza”, ustanowionej przez Oddział Warszawski PTTK.

Odznaka jest dwustopniowa, a celem jej zdobywania jest popularyzacja wiedzy o najcenniejszych zabytkach nadwiślańskiego Urzecza – regionu etnograficznego, rozpościerającego się po obydwu brzegach Wisły, pomiędzy południowymi rubieżami Warszawy a ujściem Pilicy i Wilgi.

Zasady zdobywania odznaki zostały opisane w poniższym regulaminie.

Odznaka Krajoznawcza PTTK Ziemi Wołomińskiej

Zapraszamy do zdobywanie Odznaki Krajoznawczej Ziemi Wołomińskiej, ustanowionej przez Oddział Warszawski PTTK.

Odznaka jest trzystopniowa, a celem jej zdobywania jest popularyzacja wiedzy o powiecie wołomińskim oraz o jego walorach turystyczno-krajoznawczych.

Zasady zdobywania odznaki zostały opisane w poniższym regulaminie.

Odznaka Krajoznawcza PTTK Ziemi Serockiej

Zapraszamy do zdobywanie Odznaki Krajoznawczej Ziemi Serockiej, ustanowionej przez Oddział Warszawski PTTK.

Odznaka jest jednostopniowa, a celem jej zdobywania jest popularyzacja wiedzy o mieście i gminie Serock oraz ich walorach turystyczno-krajoznawczych.

Zasady zdobywania odznaki zostały opisane w poniższym regulaminie.