40-lecie Klubu Turystycznego DATAJANA

ZAPROSZENIE
na
40-lecie Klubu Turystycznego „DATAJANA”
w dniach 3-4 października 2020r.

Miejsce spotkania:Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu,
ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-901 Kozienice

PROGRAM IMPREZY

03.10.2020 (sobota)

 • Godz. 12.00: Rozpoczęcie Rajdu „PRO MEMORIA” – cyklicznej imprezy turystycznej, poświęconej pamięci zmarłych członków Klubu.
  Trasa rowerowa:  wyjazd z Ośrodka o 12.00; przejazd do Rezerwatu „Królewskie Źródła” i powrót; długość trasy ok. 23 km; prowadzi Anna Mieczyńska-Jerominek
  Uwaga: uczestnicy korzystają z rowerów własnych lub wypożyczonych w Ośrodku na własny koszt (5 zł/godzina lub 25 zł/doba). Ośrodek dysponuje 11 rowerami; zgłoszenia na trasę przyjmują organizatorzy, zakwalifikowanych zostanie 10 pierwszych zgłaszających się osób)
  – Trasa piesza (dla zmotoryzowanych) – wyjazd z Ośrodka o godz. 13.00, przejazd do parkingu przy Rezerwacie „Królewskie Źródła”,

Uczestnicy obu tras spotykają się o godz. 13.30 na starcie ścieżki dydaktycznej prowadzącej przez Rezerwat „Królewskie źródła”, następnie wspólnie nią przechodzą (czas przejścia do dwóch godzin, długość trasy ok. 3 km – istnieje możliwość wydłużenia).

Osoby nieuczestniczące w Rajdzie „PRO MEMORIA” mogą we własnym zakresie skorzystać z atrakcji KCRiS oraz tras pieszych i rowerowych Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

 • Godz. 16.00: Rozpoczęcie zakwaterowania uczestników w pensjonacie na terenie KCRiS (dotyczy osób, które zadeklarowały skorzystanie z noclegu). Uczestnicy rajdu „PRO MEMORIA” zostaną zakwaterowani po powrocie z trasy.
 • Godz. 18.00: Msza za zmarłych członków K.T. Datajana oraz z prośbą o błogosławieństwo dla żyjących w kościele p.w. Św. Krzyża, ul. Jana Kochanowskiego 2 (dla zainteresowanych)
 • Godz. 19:30: Rozpoczęcie części oficjalnej imprezy:
  – wystąpienia uczestników, wspomnienia, podziękowania,
  – wręczanie wyróżnień, znaczków pamiątkowych
  Część nieoficjalna – biesiada turystyczna przy ognisku.

04.10. 2020 (niedziela)

 • Do godz. 10.00 – wykwaterowanie z pensjonatu (koniec doby hotelowej)
 • Godz. 10.00 – zakończenie Zlotu

Warunki uczestnictwa:

 • Przyjazd i powrót z Imprezy indywidualnie we własnym zakresie.
 • Koszt noclegu jest pokrywany indywidualnie przez uczestników Imprezy – Zarząd Klubu zarezerwował miejsca noclegowe w Pensjonacie na terenie Ośrodka (pokoje 2-osobowe z łazienką, koszt: 55 zł/osoba).
 • Wyżywienie we własnym zakresie z wyjątkiem wieczornej biesiady turystycznej (kiełbaski z dodatkami, pieczywo, napoje bezalkoholowe).
 • Uczestnicy Imprezy przebywający zobowiązani są do zachowania zasad higieny obowiązujących w czasie epidemii COVID-19 w Polsce – wymagane wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia.
 • Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody wyrządzone przez nich w czasie trwania Imprezy, powstałe z ich winy umyślnej.

Ze względów organizacyjnych i z uwagi na ograniczoną ilość zarezerwowanych miejsc noclegowych prosimy osoby zainteresowane wzięciem udziału w Imprezie o potwierdzenie w terminie do 25.09.2020 r. swojego uczestnictwa noclegu na adres: poczta@datajana.pl,

W zgłoszeniu należy wskazać:
– wybraną trasę: piesza/rowerowa
– nocleg/bez noclegu

Osoby, zainteresowane noclegiem dokonanie wpłaty 55zł od osoby w terminie do 25.09.2020 r na subkonto K.T. Datajana: Santander Bank Polska S.A. nr 24 1090 1043 0000 0001 3333 3418 w tytule podając: Imię i Nazwisko z dopiskiem 40 lecie K.T. Datajana opłata za nocleg.

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, w podanym czasie i miejscu.

Organizatorzy apelują o przekazywanie przy okazji Imprezy wszelkich materiałów i pamiątek związane z działalnością Klubu (znaczki, wydawnictwa, dokumenty, zdjęcia). Wzbogacą one kolekcję klubowej Galerii Pamiątek Turystycznych.

Z turystycznym pozdrowieniem
Zarząd K.T. „Datajana”