Konkurs krajoznawczo-historyczny PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze z okazji 70. rocznicy powstania przygotowało konkurs krajoznawczo-historyczny. Jego celem jest przybliżenie uczestnikom ważnych wydarzeń, które miały miejsce w trakcie wojny polsko-bolszewickiej a także postaci związanych z tą wojną oraz miejscowości, w których rozgrywały się te wydarzenia. Pytania konkursowe związane są w głównej mierze z terenem Gmin: Wołomin, Radzymin, Kobyłka oraz Zielonka. Konkurs jest otwarty. Mogą brać w nim udział wszyscy zainteresowani uczestnictwem.

Konkurs będzie przeprowadzony w trzech etapach:
– zestaw I zostanie upubliczniony w dniu 3 sierpnia 2020
– zestaw II zostanie upubliczniony w dniu 5 sierpnia 2020
– zestaw III zostanie upubliczniony w dniu 7 sierpnia 2020
Każdy z zestawów zawiera będzie 10 pytań.

Na każdy z zestawów należy odpowiedzieć w nieprzekraczalnym terminie:
– na zestaw I do godziny 22:00 dnia 4 sierpnia 2020
– na zestaw II, do godziny 22:00 dnia 6 sierpnia 2020
– na zestaw III, do godziny 22:00 dnia 8 sierpnia 2020

Odpowiedzi należy przesyłać na adres Organizatora.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 14 sierpnia 2020. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na FB oraz stronach internetowych organizatora. Zwycięzca zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.

Autorami pytań konkursowych są: Elżbieta Rydel-Piskorska – Instruktor Krajoznawstwa Polski z Oddziału Warszawskiego PTTK oraz Rafał Orych z Samorządowej Instytucji Kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.