Odznaka Krajoznawcza Ziemi Serockiej

Zapraszamy do zdobywanie Odznaki Krajoznawczej Ziemi Serockiej, ustanowionej przez Oddział Warszawski PTTK.
Odznaka jest jednostopniowa a celem jej zdobywania jest popularyzacja wiedzy o mieście i gminie Serock oraz ich walorach turystyczno-krajoznawczych.
Zasady zdobywania odznaki zostały opisane w załączonym regulaminie.