Składki za rok 2018

Datajańczycy,

Informujemy, że składki członkowskie PTTK na rok 2018 wynoszą:
– normalna za cały rok – 55,00 złotych,
– ulgowa za cały rok – 30,00 złotych,
– młodzieżowa od 01.09 do 31.12.2017 – 15,00 złotych,
– młodzieżowa za cały rok – 25,00

Wpłaty należy dokonać na subkonto Klubu na koncie Oddziału Warszawskiego PTTK:
ODDZIAŁ WARSZAWSKI PTTK
24 1090 1043 0000 0001 3333 3418
z dopiskiem: imię, nazwisko, składka członkowska 2018 r.

Istnieje możliwość dokonania wpłaty bezpośrednio w trakcie w jednej z imprez organizowanych przez Klub lub Oddział Warszawski PTTK lub w siedzibie KT Datajana w Warszawie, ul. Grójecka 77/7, po wcześniejszym umówieniu się (kontakt: Piotr Blicharski tel. 501 500 604).
Termin ważności opłaconych składek za 2017 r. upływa 31.03.2018 r., co ściśle wiąże się z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie Polski i za granicą ( Polisa dostępna na stronie: www.pttk.pl w zakładce Ubezpieczenia.

Przypominamy, że Klub Datajana nie prowadzi działalności dochodowej, składki członkowskie i darowizny w całości przeznaczane są na działalność statutową Klubu.
Ze składek członkowskich, jak również darowizn 1% podatku jesteśmy w stanie organizować imprezy turystyczne i kulturalne, dokonywać zakupów eksponatów do Galerii Pamiątek Turystycznych KT Datajana, materiały biurowe, utrzymać stronę internetową.
Informację o przewidzianych imprezach w tym roku znajdziecie na w harmonogrami. Serdecznie zapraszamy wszystkich do czynnego uczestnictwa.

Z turystycznym pozdrowieniem
Zarząd K.T. Datajana