Zarząd:

Prezes – Dorota Długaszek
V-ce prezes – Dariusz Nazarczyk
Sekretarz – Małgorzata Pisarska
Skarbnik – Anna Nazarczyk
Członek Zarządu – Beata Birek
Członek Zarządu – Marcin Rogoziński