Zarząd:

Prezes: Piotr Blicharski

V-ce prezes: Beata Birek

Skarbnik: Krzysztof Klimaszewski

Sekretarz: Dariusz Suchenek

Członek zarządu: Radosław Lipczyński

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Elżbieta Rydel-Piskorska

Członek komisji: Anna Mieczyńska-Jerominek

Sekretarz: Jacek Marks