Zbiory Galerii Pamiątek Turystycznych można zobaczyć online na dedykowanej oficjalnej stronie
https://gpt.org.pl

Wydarzenia dotyczące Galerii Pamiątek Turystycznych: https://datajana.pl/category/galeria-pamiatki-turystyczne

Od 1982 roku przy Klubie Turystycznym „DATAJANA” działa Muzeum Pamiątek Turystycznych, obecnie funkcjonujące pod nazwą Galeria Pamiątek Turystycznych.

W zbiorach Galerii znajdują się pamiątki z imprez turystycznych organizowanych przez nasz Klub oraz z tych, w których uczestniczyliśmy. Liczne znaczki, proporczyki, plakietki oraz odciski pieczęci rajdowych były katalogowane, umieszczane w gablotach i na tablicach, które zdobiły pierwszą siedzibę Klubu – prywatne mieszkanie kol. Tadeusza Siedleckiego przy ul. Wilczej w Warszawie.

Zbieraliśmy m. in.: regulaminy rajdów, dyplomy uczestnictwa, proporczyki i znaczki rajdowe, proporczyki oddziałów PTTK, plakietki, widokówki, odciski pieczęci, czasopisma turystyczne, odznaki regionalne, medale i książki. Członkowie Klubu i osoby zaprzyjaźnione zbierali na własną rękę ciekawe eksponaty, mówiące o turystyce i krajoznawstwie, dzięki czemu nasze zbiory bardzo szybko powiększały się.

Swoje kolekcje pamiątek turystycznych przekazali nam m.in. Tadeusz Siedlecki – znaczki, plakietki, proporczyki, Anna Mieczyńska – plakietki, Waldemar Wandowicz – kolekcje znaczków i plakietek, Tomasz Kowalik – zbór książek z dziedziny turystyki, znaczki, plakietki, Adam Czarnowski – znaczki, plakietki z im- imprez turystycznych, pocztówki, książki. Wiele eksponatów przekazały nam Oddziały PTTK z Krakowa, Zamościa, Legnicy, Jeleniej góry, Sieradza oraz Warszawy.

Najlepszy okres działalności i otwarcia na zewnątrz Muzeum to lata 1983 – 1986.

W tym okresie kilkakrotnie braliśmy udział w Spotkaniach Kolekcjonerów Krajoznawców, które odbywały się na warszawskiej Starówce, gdzie zdobywaliśmy IV, III i II miejsca.

Na różnego rodzaju imprezach staraliśmy się pokazać chociaż cześć naszych zbiorów. W 1985 roku klub „Datajana” otrzymał od Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego ZG PTTK z siedzibą w Lublinie Plakietkę Zbiorów Krajoznawczych nr 195 w dowód uznania za zgromadzone zbiory i osiągnięcia w popularyzacji krajoznawstwa, a w 1986 r. uhonorowany został Ekslibrisem Krajoznawcy Bibliofila nr 228 w dowód uznania za zgromadzenie krajoznawczego zbioru bibliotecznego i udostępnianie go dla potrzeb PTTK.

Artykuły o naszym Muzeum ukazywały się w „Słowie Powszechnym”, „Szpilkach”, „Stolicy’, „ Barbakanie Warszawskim”, „Kurierze Polskim”, „Gościńcu” i „Poznaj Swój Kraj”.

Liczna korespondencja od turystów i kolekcjonerów czytających te artykuły świadczyła o dużym zainteresowaniu zbieractwem i kolekcjonerstwem wśród młodzieży z całej Polski, jak również wśród osób niepełnosprawnych.

W 2001 r. Muzeum posiadało dość pokaźny zbiór pamiątek turystycznych: 700 plakietek, 900 znaczków, około 300 proporczyków, 43 odcisków pieczęci, nasza biblioteka zawiera 250 książek, 50 map, ok. 600 egz. czasopism i 30 własnych śpiewników. Posiadaliśmy 8 grubych, oprawionych, bogato zdobionych tomów kroniki KT „Datajana” oraz bardzo bogaty zbiór ok. 1200 zdjęć ze wszystkich imprez, w których uczestniczyliśmy.

Zbiory te popakowane były w pudłach, pochowane w piwnicach i na pawlaczach, gdyż do nie posiadaliśmy pomieszczenia na Muzeum. Staraliśmy się je pokazywać podczas naszych imprez, organizowaliśmy wystawy kolekcjonerskie i fotograficzne z nadzieją, że kiedyś będziemy mogli je udostępnić dla wszystkich.

W trakcie zawieruchy związanej z przeprowadzką Klubu do nowej siedziby przy ul. Grójeckiej w Warszawie duża część zbiorów zaginęła. Jednakże w 2010 r. Zarząd Klubu podjął uchwałę o reaktywacji Muzeum Pamiątek Turystycznych. Obecnie trwają prace mające na celu uporządkowanie i skatalogowanie posiadanych pamiątek turystycznych.