Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Klubu Turystycznego „Datajana”

Zebranie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2024 r. (sobota) o godzinie 11:00 w siedzibie Biura Zarządu Głównego PTTK, ul. Senatorska 11 – w sali konferencyjnej, na I piętrze.

Na zebraniu dokonamy wyboru nowego Zarządu Klubu, ustalimy długość kadencji władz Klubu, porozmawiamy na temat programu na najbliższe lata. Podejmiemy także decyzję dotyczącą ewentualnego wyboru Komisji Rewizyjnej Klubu, jak też rozpoczniemy dyskusję dotyczącą regulaminu Klubu – jego ewentualnego wprowadzenia, sposobu opracowania i późniejszego przyjęcia.

Wszystkie materiały wymagane do przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania (w tym regulamin i porządek obrad) zostaną udostępnione członkom Klubu w terminie nie krótszym niż na 2 tygodnie przed planowaną datą jego zwołania. Materiały zostaną przesłane drogą elektroniczną na adresy mailowe członków Klubu, będą również dostępne do wglądu w siedzibie Oddziału Warszawskiego PTTK, ul. Grójecka 77, w godzinach pracy biura (dni powszednie 9:00–16:00).

Przypominamy, że czynne prawo wyborcze mają członkowie Klubu z opłaconą składką członkowską na rok 2024. Składkę będzie można opłacić bezpośrednio przed rozpoczęciem zebrania. Prosimy, aby mieć ze sobą legitymacje członkowskie.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów do Zarządu, po uzyskaniu ich wstępnej zgody na kandydowanie. Kandydować mogą członkowie Klubu z opłaconą składką członkowską na 2024 rok.

P.S. Po zakończeniu Zebrania zapraszamy do wspólnego zwiedzania wystawy „Zbyszko Siemaszko. Fotograf Warszawy” w Domu Spotkań z Historią przy Karowej 20, wstęp wolny.