Smutna wiadomość

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jacka Marksa – członka Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Przez wiele lat Jacek pełnił różne funkcje w zarządzie Klubu Turystycznego Datajana, był także członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Polska-Finlandia.

Dla nas Jacek to przede wszystkim wspaniały Kolega, towarzysz wielu wypraw, podczas których przemierzyliśmy setki kilometrów. Organizator szeregu kluczowych imprez turystycznych i kulturalnych, pasjonat oddany turystyce pieszej. Zawsze uśmiechnięty, potrafiący do każdego wyciągnąć pomocną dłoń. Bezinteresowny w niesieniu pomocy. Był osobą, której nie da się zastąpić…

Jacek odszedł na wieczną wędrówkę 17 czerwca 2023 r., podczas górskiej wyprawy na Słowacji.

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTTK
Zarząd Klubu Turystycznego Datajana.

Powiadomimy o dacie i miejscu ceremonii pogrzebowej po uzyskaniu informacji od najbliższej rodziny.