Składki PTTK na rok 2023

Koleżanki i koledzy,

Informujemy, że na podstawie Uchwały Zarządu Oddziału Warszawskiego PTTK nr 20/II/2022 z dnia 24 listopada 2022 r., wysokość składek członkowskich oraz opłat wpisowego na rok 2023 wynoszą:

1) Składki członkowskie:

 • 75,00 zł – składka normalna dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2023 r.
 • 51,00 zł – składka ulgowa dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2023 r.
 • 36,00 zł – składka dla osób opłacających składkę młodzieżową od 01.01 do 31.12.2023 r.

2) Wpisowe:

 • 21,00 zł – składka normalna dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2023 r.
 • 12,00 zł – składka ulgowa dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2023 r.
 • 9,00 zł – składka ulgowa dla osób opłacających od 01.09 do 31.12.2023 (uczniowie szkół do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie)

3) Opłata za legitymację członkowską:

 • 9,00 zł, które Oddział przekaże do ZG PTTK jako opłatę za wykonanie i dystrybucję 

Zwalnia się z opłacania składki członkowskiej za rok 2023 dzieci i młodzież szkolną do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie, wstępującą do PTTK w okresie od 1.09 do 31.12.2023 roku.

Opłaty należy dokonywać na subkonto KT Datajana w Santander Bank Polska S.A.,
nr konta: 24 1090 1043 0000 0001 3333 3418
.
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata oraz właściwy dopisek: składka członkowska PTTK 2023/wpisowe/opłata za legitymację członkowską PTTK.

Znaczki członkowskie PTTK na rok 2023, po potwierdzeniu wpłaty na konto będzie można otrzymać następującymi drogami:

 • W siedzibie K. T. DATAJANA w Warszawie, ul. Grójecka 77/7 (w godzinach pracy biura), po uprzednim uzgodnieniu terminu z Anną Nazarczyk, tel 662-101-459, e-mail: poczta@datajana.pl,
 • W siedzibie Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, ul. Senatorska 11, pod uzgodnieniu terminu z Jackiem Trzochem, prezesem Oddziału Warszawskiego PTTK, tel. 501 000 011, e-mail: jacek.trzoch@pttk.pl
 • Podczas imprez organizowanych przez KT DATAJNA i Oddział Warszawski PTTK (po uzgodnieniu możliwości odbioru),
 • Przesyłką pocztową (opcja dla osób spoza Warszawy) – w tym przypadku należy dodatkowo dokonać wpłaty za znaczek pocztowy oraz uprzednim potwierdzeniu adresu dostawy.

Składka członkowska jest opłatą roczną, obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

Termin ważności opłaconych składek za 2022 r. upływa 31.03.2023 r., natomiast ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie Polski i za granicą (którym objęci są członkowie PTTK) wygasa 31.12.2022 r.

Przypominamy, że Klub Turystyczny DATAJNA nie prowadzi działalności dochodowej, środki pozyskane ze składek członkowskich i darowizn przeznaczamy w całości na naszą działalność statutową. Z tych środków, jak również z darowizn 1% podatku jesteśmy w stanie m.in. organizować imprezy turystyczne i kulturalne, dokonywać zakupów eksponatów do Galerii Pamiątek Turystycznych, materiałów biurowych czy utrzymać stronę internetową. 

Informacje o działalności bieżącej Klubu oraz harmonogram imprez na rok 2023 dostępne będą:
– na stronie internetowej: https://datajana.pl/
– na profilu FB: https://www.facebook.com/DATAJANA.PTTK/ 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Klub Turystyczny DATAJANA, jak też inne jednostki działające w strukturach Oddziału Warszawskiego PTTK.

Z turystycznym pozdrowieniem
Zarząd K.T. DATAJANA