ZAPROSZENIE NA SPACER Z PRZEWODNIKIEM „NOC LISTOPADOWA 2022 r.”

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników turystyki pieszej na spacer z przewodnikiem „NOC LISTOPADOWA 2022 r.”.

Informacje organizacyjne nt. imprezy od organizatora:

Termin: 26.11.2022, godz. 13:00 (sobota)
Organizator: Klub Turystyczny PTTK Datajana
Prowadzący: Andrzej Dybek, Przewodnik nr 40/VII/2015

Cele:
uczczenie 192 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego
– propagowanie turystyki i krajoznawstwa
– popularyzacja Odznaki TRInO
– poznawanie historii Warszawy

Start:
Przy pomniku Józefa Piłsudskiego, obok Belwederu (ul. Belwederska 54 w Warszawie).

Program:
W godzinach wieczornych i w nocy, 29 listopada 1830 roku, rozegrały się w Warszawie wydarzenia, które zapoczątkowały Powstanie, nazwane później Listopadowym. Jeżeli ma ktoś ochotę odwiedzić po 192 latach miejsca, gdzie te wydarzenia rozegrały się, to zapraszam na spacer po Warszawie. Zaproszenie kieruję do członków kół Oddziału Warszawskiego PTTK.

Spotkajmy się o godzinie 13:00, 26 listopada 2022 r. (sobota), przy pomniku Józefa Piłsudskiego, obok Belwederu Belwederu (ul. Belwederska 54 w Warszawie). Spacer będzie trwał około dwóch godzin. Ponieważ spacer będzie odbywał się „w czasie i przestrzeni” miejsce zakończenia nie jest znane ale będzie to na pewno w Śródmieściu Warszawy. Nie przewiduję jazdy żadną komunikacją publiczną, ale proponuję aby każdy uczestnik posiadał jeden bilet 20 minutowy. 

Podpowiedź co do przebiegu trasy może przynieść mapka, 5w21, którą można wydrukować ze strony www.trino.pttk.pl. Rozwiązując zadania znajdujące się na mapce można rozpocząć zdobywanie Odznaki TRInO (Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na Orientację). Na powyższej stronie internetowej można zapoznać się z Regulaminem Odznaki TRInO.

Warunki uczestnictwa w spacerze:
Posiadanie wydrukowanej mapki nie jest warunkiem koniecznym do udziału w spacerze. Natomiast konieczne jest zgłoszenie się do przewodnika, telefonicznie lub mailowo do 24 listopada 2022 r.
Ilość miejsc ograniczona. Spacer odbędzie się bez względu na pogodę.
W spacerze mogą uczestniczyć członkowie klubów turystycznych Oddziału Warszawskiego PTTK.
Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie uczestniczą pod opieką dorosłych.
Udział w imprezie jest bezpłatny.
Proszę uczestników o zachowanie zgodne z kartą turysty.
Zgłoszenia uczestnictwa na adres e-mail: andrzej.dybek@gmail.com lub telefoniczne: 604 623 702.

Zapraszam! 
Andrzej Dybek
Przewodnik nr 40/VII/2015