Składki PTTK na rok 2022

Koleżanki i koledzy,

Informujemy, że na podstawie Uchwały Zarządu Oddziału Warszawskiego PTTK nr 16/II/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. (w załączeniu), wysokość składek członkowskich oraz opłat wpisowego na rok 2022 wynosi:

1) Składki członkowskie:

 • 65,00 zł  – składka normalna dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2022 r.
 • 40,00 zł  – składka ulgowa dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2022 r.
 • 30,00 zł – składka dla osób opłacających składkę młodzieżową od 01.01 do 31.12.2022 r.

2) Wpisowe:

 • 20,00 zł – składka normalna dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2022 r.
 • 10,00 zł – składka ulgowa dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2022 r.
 • 8,00 zł –  składka ulgowa dla osób opłacających od 01.09 do 31.12.2022 (uczniowie szkół do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie)

3) Składka członka wspierającego:

 • nie mniej niż 300,00 zł

 4) Opłata za legitymację członkowską

 • 8,00 zł, które Oddział przekaże do ZG PTTK jako opłatę za  wykonanie i dystrybucję 

Opłaty należy dokonywać na subkonto KT Datajana: Santander Bank Polska S.A. nr 24 1090 1043 0000 0001 3333 3418, podając w tytule podając imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata oraz właściwy dopisek: składka członkowska PTTK 2022 / wpisowe / opłata za legitymację członkowską PTTK.   

Znaczki członkowskie PTTK na rok 2021 będzie można otrzymać następującymi drogami:

 • W siedzibie K. T. Datajana w Warszawie, ul. Grójecka 77/7 (w godzinach pracy biura), po uprzednim uzgodnieniu terminu z Anną Nazarczyk, tel 662-101-459, e-mail: anna.nazarczyk@gmail.com,
 • W siedzibie Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, ul. Senatorska 11, pod uzgodnieniu terminu z Jackiem Trzochem, prezesem Oddziału Warszawskiego PTTK, tel. 501 000 011, e-mail: jacek.trzoch@pttk.pl
 • Podczas imprez organizowanych przez KT Datajana i Oddział Warszawski PTTK (po uiszczeniu wpłaty gotówkowej/potwierdzeniu wpłaty na konto oraz uzgodnieniu możliwości odbioru),
 • Przesyłką pocztową (opcja dla osób spoza Warszawy) – w tym przypadku należy dodatkowo dokonać wpłaty za znaczek pocztowy oraz uprzednim potwierdzeniu adresu dostawy.

Termin ważności opłaconych składek za 2021 r. upływa 31.03.2022 r., zaś ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie Polski i za granicą (którym objęci są członkowie PTTK) wygasa 31.12.2021 r.

Przypominamy, że Klub Turystyczny Datajana nie prowadzi działalności dochodowej, składki członkowskie i darowizny w Przypominamy, że jako Klub nie prowadzimy działalności dochodowej. Pozyskiwane fundusze ze składek członkowskich i darowizn przeznaczamy w całości na naszą działalność statutową. Z tych środków, jak również z darowizn 1% podatku jesteśmy w stanie m.in. organizować imprezy turystyczne i kulturalne, dokonywać zakupów eksponatów do Galerii Pamiątek Turystycznych, materiałów biurowych czy utrzymać stronę internetową. 

Informacje o działalności bieżącej Klubu oraz harmonogram imprez na rok 2022 dostępne będą:
– na stronie internetowej: http://datajana.pl/
– na profilu FB: https://www.facebook.com/DATAJANA.PTTK/ 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Klub Turystyczny Datajana jak też inne jednostki działające w strukturach Oddziału Warszawskiego PTTK.

Z turystycznym pozdrowieniem

Zarząd K.T. „Datajana”