Odznaka Krajoznawcza PTTK „Korona Urzecza”

Zapraszamy do zdobywanie Odznaki Krajoznawczej „Korona Urzecza”, ustanowionej przez Oddział Warszawski PTTK.

Odznaka jest dwustopniowa, a celem jej zdobywania jest popularyzacja wiedzy o najcenniejszych zabytkach nadwiślańskiego Urzecza – regionu etnograficznego, rozpościerającego się po obydwu brzegach Wisły, pomiędzy południowymi rubieżami Warszawy a ujściem Pilicy i Wilgi.

Zasady zdobywania odznaki zostały opisane w poniższym regulaminie.