Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze K.T. Datajana – 06.03.2021r.

Koleżanki i Koledzy,

W związku z upływającą 4-letnią kadencją Zarządu Klubu Turystycznego PTTK „DATAJANA”, na podstawie zapisów §2 Ordynacji Wyborczej PTTK zapraszamy wszystkich członków Klubu na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w sobotę, 6 marca 2021.
Z uwagi na obowiązujące ograniczania dotyczące zgromadzeń, Zebranie odbędzie się w trybie wideokonferencji przy użyciu aplikacji Zoom.

Walne Zebranie klubu zwołane jest przy zachowaniu zasady drugiego terminu (zgodnie z §4 ust. 3-4 Ordynacji Wyborczej):

  • I termin zebrania w dniu 6 marca 2021 o godz. 11:00 (przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków Klubu)
  • II termin zebrania w dniu 6 marca 2021 o godz. 11:30 (bez względu na frekwencję)

Jednocześnie przypominamy o konieczności opłacenia składek członkowskich PTTK na rok 2021, gdyż zgodnie z §3 pkt. 1 Ordynacji Wyborczej:
Prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu koła lub klubu z głosem decydującym mają wszyscy członkowie danej jednostki, którzy okażą się ważną legitymacją członka PTTK, z opłaconą składką członkowską za bieżący rok lub potwierdzeniem zwolnienia z jej opłaty, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2-4 Statutu PTTK.”

W dniu 6 marca 2021, przed rozpoczęciem Walnego Zebrania zostanie dokonana weryfikacja opłaconych składek na podstawie wyciągu z rachunku bankowego lub przesłanych potwierdzeń opłacenia składek na adres e-mail: poczta@datajana.pl.

W celu usprawnienia obrad możliwe jest wcześniejsze zgłaszanie kandydatów do władz Klubu. Propozycje kandydatów na Prezesa, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej należy przesyłać nie później niż do 03.03.2021 na adres e-mail: poczta@datajana.pl. Zgłoszenia powinny zawierać uzasadnienie zgłaszanej kandydatury.

Odmienna forma Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego wymaga wykonania szeregu prac przygotowawczych, w tym m.in. przygotowanie i skonfigurowania systemu wideokonferencyjnego. W związku z tym, najpóźniej do 03.03.2021 r. zostaną wysłane indywidualne zaproszenia na Państwa skrzynki e-mail. Dla usprawnienia organizacji, uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w Zebraniu, poprzez wybranie odpowiedniej opcji (np. „Tak” „Wezmę udział”), jaka wyświetli się po otrzymaniu indywidualnego zaproszenia. W przypadku gdyby program pocztowy nie wpierał tej funkcjonalności, prosimy o wysłanie potwierdzania na e-mail: poczta@datajana.pl.
Potwierdzenie uczestnictwa pozwolą nam na oszacowanie przewidywanej liczby uczestników Zebrania, celem weryfikacji możliwości technicznych systemu wideokonferencyjnego. Brak wysyłki potwierdzenia nie wyklucza z uczestnictwa w obradach.

W kolejnych mailach otrzymacie Państwo  szczegółowe informacje techniczne nt. sposobu dołączenia do wideokonferencji (wraz z instrukcją obsługi aplikacji).
W dniach poprzedzających Zebranie oraz w dniu wydarzenia (od godz. 10:00) odbędą się dyżury techniczne, w trakcie których będzie możliwe przetestowanie połączenia przy użyciu aplikacji Zoom.

Dokumentacja dotycząca Walnego Zebrania (Regulamin obrad, Porządek obrad, Sprawdzenie Zarządu) znajdują się w załączeniu.

Z turystycznym pozdrawianiem
Zarząd K.T. Datajana