Życzenia świąteczne

Koleżanki i koledzy,

Zwykle o tej porze spotykamy się na tradycyjnym opłatku. Niestety, obowiązujące ograniczenia nie pozwalają na taką formę spotkania. W tej sytuacji, Zarząd pragnie skierować do członków Klubu kilka słów w takiej oto formie.

Mijający rok był bardzo nieprzewidywalny i nie sprzyjał spotkaniom na turystycznym szlaku. Pomimo tego, udało się w ramach zaplanowanych wydarzeń zobaczyć i posłuchać, jak powstał i rozwijał się Żyrardów (dziękujemy Andrzejowi Dybkowi), powitać lato w Serocku z Anią Mieczyńską-Jerominek i Andrzejem Dybkiem. Wielu członków naszego klubu uczestniczyło w Zlocie Turystów organizowanym w Ossowie z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej oraz 70-lecia PTTK. Zwyciężczynią internetowego konkursu historyczno-krajoznawczego towarzyszącego Zlotowi została nasza koleżanka Małgorzata Pisarska. Ogromną popularnością cieszyła się także wystawa Galerii Pamiątek Turystycznych w Ossowie przygotowana przez Marka Kozikowskiego i Beatę Birek. Jesteśmy zadowoleni, że 40 lat istnienia naszego Klubu uczciliśmy w ramach Rajdu Pro Memoria spotkaniem przy ognisku w Kozienicach wspominając koleżanki i kolegów wędrujących już po niebiańskich szlakach.

A dziś widzimy, że:

Powolutku, krok po kroku
Grudzień zmierza już do końca
Będzie zaraz koniec roku
Nowy zaś przysyła gońca
Żeby zbierał zamówienia
Dla każdego, tak z osobna
Chociaż szybko świat się zmienia
To dla niego jest rzecz drobna
Ktoś tam małe ma marzenie
Bo dla niego już wystarczy

Białe Boże Narodzenie
Mikołaja tym obarczy
Inny chciałby święty spokój
Bo pandemia go wciąż męczy
Długo już zajmuje pokój
Zetrze ze ścian nić pajęczyn
Worek marzeń – to mieć trzeba
Trzymać je jak ciepłe futro
Uszczknąć czasem skrawek nieba
I nadzieję mieć na jutro

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku życzymy: DUŻO ZDROWIA (dbajcie o siebie bardzo !), RADOŚCI (wzajemnej i wspólnej!), SZCZĘŚCIA (pełnego)

Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Klubu Turystycznego DATAJANA