Składki PTTK na rok 2021

Informujemy, że na podstawie Uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 189/XIX/2020 z dnia 26 września 2020r., Zarząd Oddziału Warszawskiego PTTK podjął Uchwałę nr 3/18.11/2020 z dnia 18 listopada 2020r., w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK oraz wpisowego i opłaty za legitymację w roku 2021.

1) Składki członkowskie

 • 65,00 zł  – składka normalna dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2021r.
 • 40,00 zł  – składka ulgowa dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2021r.
 • 30,00 zł – składka dla osób opłacających składkę młodzieżową od 01.01 do 31.12.2021r.
 • 20,00 zł – składka dla osób opłacających składkę młodzieżową od 01.09 do 31.12.2021r.
 1. Wielkość wpisowego:
 • 20,00 zł – składka normalna dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2021r.
 • 10,00 zł – składka ulgowa dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2021r.
 • 8,00 zł –  składka ulgowa dla osób opłacających od 01.09 do 31.12.2021r. (uczniowie szkół do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie)
 1. Opłata za legitymację:
 • 8,00 zł, które Oddział przekaże do ZG PTTK jako opłatę za  wykonanie i dystrybucję

Opłaty należy dokonywać na subkonto KT Datajana: Santander Bank Polska S.A. nr 24 1090 1043 0000 0001 3333 3418 w tytule podając: Imię i Nazwisko osoby, której dotyczy wpłata z dopiskiem: Składka członkowska PTTK 2021 lub Wpisowe lub Opłata za legitymację członkowską PTTK.

Znaczki członkowskie PTTK będzie można odebrać:

 • W siedzibie Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, ul. Senatorska 11, pod uzgodnieniu terminu z Jackiem Trzochem, prezesem Oddziału Warszawskiego PTTK, tel. 501 000 001, e-mail: jacek.trzoch@pttk.pl
 • Podczas imprez organizowanych przez K.T. Datajana i Oddział Warszawski PTTK (po uiszczeniu wpłaty gotówkowej lub potwierdzeniu wpłaty na konto)
 • Przesyłką pocztową (opcja dla osób spoza Warszawy) – w tym przypadku należy dodatkowo dokonać wpłaty za znaczek pocztowy

Przypominamy, że składka członkowska jest opłatą roczną, obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

Klub Turystyczny Datajana nie prowadzi działalności dochodowej, składki członkowskie i darowizny w całości przeznaczane są na naszą działalność statutową. Ze składek członkowskich, jak również darowizn 1% podatku organizujemy imprezy turystyczne i kulturalne, a także wzbogacamy systematycznie  zasoby Galerii Pamiątek Turystycznych, utrzymujemy stronę internetową. 

Informacje o działalności bieżącej Klubu oraz harmonogram imprez na rok 2021 dostępne są na:
– stronie internetowej: http://datajana.pl/
– profilu FB: https://www.facebook.com/DATAJANA.PTTK/ 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez K.T. Datajana i Oddział Warszawski PTTK.

Jeśli nie jesteś jeszcze członkiem PTTK a lubisz przygodę, wędrówki z plecakiem, poznawanie nowych ciekawych miejsc i nietuzinkowych ludzi … zapraszamy, dołącz do nas!

Z turystycznym pozdrowieniem
Zarząd K.T. Datajana