Obchody 70-lecia PTTK

W ramach obchodów jubileuszu 70-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 24 października 2020 roku o godzinie 9:00 uroczyście posadzony został okazały dąb na terenie należącym do schroniska PTTK „Jodełka” w Świętej Katarzynie. Uroczystego posadzenia dokonali: Dariusz Nazarczyk Skarbnik ZG PTTK, Jacek Potocki członek ZG PTTK, Jacek Trzoch Prezes Oddziału Warszawskiego PTTK oraz Bartłomiej Nalepa dzierżawca obiektu. Drzewo zostało nam podarowane przez Nadleśnictwo Daleszyce. Przy posadzonym dębie postawiona została tablica upamiętniającą VII Międzypokoleniową Sztafetę Turystyczną.

Źródło: Radio Kielce

O godzinie 9:45 odsłoniliśmy nową tablicę na budynku nieistniejącego już schroniska Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, które powstało w Świętej Katarzynie w 1910 roku. Było to pierwsze schronisko na ternie Królestwa Polskiego. Tablica została ufundowana przez Zarząd Główny PTTK w miejsce starej, zniszczonej już tablicy, która na obiekcie była umieszczona. Odsłonięcia tablicy dokonał Prezes Zarządu Głównego PTTK Jerzy Kapłon wraz z obecnymi właścicielami budynku Dorotą i Ireneuszem Szlufik. Ceremonię odsłonięcia tablicy, jak i posadzenia drzewa, prowadził Kazimierz Micorek – Wiceprezes Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach. W krótkim przemówieniu prowadzący podziękował Zarządowi Głównemu PTTK za inicjatywę związaną z ufundowaniem tablicy, podziękował także Jackowi Trzochowi podkreślając, że to dzięki jego staraniom dzisiejsza uroczystość mogła dojść do skutku.

Źródło: Radio Kielce
Źródło: Radio Kielce

Po odsłonięciu tablicy pracownicy Radia Kielce SA nagrali kilku wywiadów z obecnymi na wydarzeniu uczestnikami – Jerzym Kapłonem Prezesem Zarządu Głównego PTTK, Jackiem Trzochem Prezesem Oddziału Warszawskiego PTTK oraz Kazimierzem Micorkiem Wiceprezesem Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach.

Następnie uczestnicy wydarzenia udali się na Święty Krzyż, gdzie w murach Bazyliki pw. Trójcy Świętej zwiedziliśmy klasztorne Muzeum, po którym oprowadził nas Kazimierz Micorek.

O godzinie 12:00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, którą odprawił Ojciec Krzysztof Czepirski Rektor Bazyliki Trójcy Świętej na Świętym Krzyżu. W wygłoszonej homilii nawiązał do tradycji przyprowadzania grup przez przewodników PTTK na tą świętą górę, podziękował za ciężką społeczną pracę, jaką kadra PTTK codziennie wykonuje. Zaznaczył, że zarówno przewodnicy, jak i przodownicy i piloci wycieczek byli i są bardzo oczekiwanymi gośćmi w murach Bazyliki, powiedział także, że uczestnicy przyprowadzanych tu przez nich grup wielokrotnie w ciepłych słowach pozytywnie wyrażali  się o wiedzy i umiejętnościach kadry programowej PTTK.

Źródło: Radio Kielce

O godzinie 12:45 przystąpiliśmy do ostatniej części wydarzenia – odsłonięcia tablicy pamiątkowej 70-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Przed odsłonięciem tablicy Superior Bazyliki Ojciec Marian Puchała dokonał jej poświecenia. Uroczystego odsłonięcia dokonali: Jerzy Kapłon Prezes Zarządu Głównego PTTK, Maciej Długosz Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Jan Reklewski Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz Ojciec Marian Puchała Superior Bazyliki na Świętym Krzyżu i kustosz Relikwi Drzewa Krzyża Świętego.

Następnie prowadzący uroczystość Kazimierz Micorek poprosił o zabranie głosu przedstawiciela Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego i Prezesa Zarządu Głównego PTTK. Kolega Prezes wręczył Medale PTTK 100-lecia odzyskania Niepodległości Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Dyrektorowi Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz Ojcu Superiorowi.

Kolejnym etapem było złożenie wiązanek pod odsłoniętą tablicą – w imieniu Zarządu Głównego PTTK złożyli ją Prezes ZG PTTK Jerzy Kapłon oraz Sekretarz ZG PTTK Adam Jędras, zaś w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Maciej Długosz.

Na koniec uroczystości głos zabrał Jacek Trzoch. Zauważył, że dzisiejsza data, która została zamieszczona na tablicy już na zawsze tu pozostanie, będzie przypominała naszą uroczystość wszystkim przybywającym tu licznie turystom. Zaznaczył, także że dzień 24 października jest dziś szczególny dla jednej z osób uczestniczących w dzisiejszym wydarzeniu, która obchodzi dziś urodziny. Jacek Trzoch poprosił następnie Jerzego Kapłona o wręczenie jubilatowi, Kazimierzowi Micorkowi, Złotej Odznaki „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”.

Organizatorem wydarzenia był Zarząd Główny PTTK. Inicjatorem i koordynatorem całości Jacek Trzoch. Stronę organizacyjną w terenie koordynował Kazimierz Micorek oraz Beata Milewicz oboje z Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach. Tablicę jubileuszową 70-lecia PTTK dofinansował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.