Uroczystości obchodów 5 rocznicy śmierci śp. Wojciecha Koprowskiego

Koleżanki i Koledzy,

MFO PTTK oraz Oddział Warszawski PTTK zapraszają serdecznie wszystkich znajomych i przyjaciół na Uroczystości obchodów 5 rocznicy śmierci wybitnego działacza PTTK – śp. Wojciecha Koprowskiego, które odbędą się w sobotę 12 września 2020 r.

Program:
Godz. 11:00 – msza święta w kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na warszawskiej Chomiczówce (ul. Conrada 7) oraz poświęcenie tablicy upamiętniającej śp. Wojciecha Koprowskiego
Godz. 12:00 – 13:30 – przejazd na Cmentarz Komunalny Północny, złożenie wieńców, kwiatów, zapalenie zniczy na grobie śp. Wojciecha Koprowskiego
Godz. 13:30 – 14:30 – przejazd do Osady Puszczańskiej PTTK w Tułowicach
Godz. 15:00 – Uroczyste zasadzenie drzewa „Wojtek” w 70-tą rocznicę powstania PTTK
Godz. 15:30 -19:00 – Ognisko turystyczne z grillem połączone ze wspomnieniami o śp. Wojtku
Godz. 19:00 – powrót do domów
Istnieje możliwość indywidualnego zarezerwowania noclegu w Osadzie Puszczańskiej PTTK w Tułowicach

Dla chętnych możliwość zamówienia transportu od ul. Conrada 7 w Warszawie do Tułowic oraz na powrót do Warszawy. W zależności od liczby zgłoszeń zostaną wyliczone koszty podróży.
Dla chętnych możliwość zamówienia transportu od ul. Conrada 7 w Warszawie do Tułowic oraz na powrót do Warszawy. W zależności od liczby zgłoszeń zostaną wyliczone koszty podróży.

Przypominamy o trwającej zbiórce na tablicę upamiętniającą naszego śp. Wojtka. Zarząd MFO PTTK przeznaczył już na ten cel kwotę, która pokryje znaczną część kosztu wykonania tablicy. Oprócz zamówienia tablicy, jej wykonania i umieszczenia w panteonie, zamówiona zostanie także msza św. na dzień 13 września, zakupimy wieniec, który złożymy na grobie, zakupimy znicze. Zwracamy się zatem do Was – do wszystkich, którym osoba Wojtka była bliska – z prośbą o dokonanie dobrowolnej wpłaty na podane poniżej konto. Wszystkie zebrane pieniądze zostaną w należyty sposób wykorzystane, tylko i wyłącznie na cel związany z rocznicą śmierci naszego Kolegi, Przyjaciela, Mentora.

Z każdej otrzymanej od Was złotówki rozliczymy się w sposób jawny sporządzając na koniec bieżącego roku sprawozdanie, które będzie dostępne dla każdego zainteresowanego na stronach internetowych/profilach FB jednostek MFO PTTK oraz O/Warszawskiego.
Wpłat prosimy dokonywać na konto MFO PTTK
Pekao SA Oddział w Warszawie, nr: 95 1240 5976 1111 0000 4745 7883
Tytułem: darowizna na działalność statutową – tablica ku pamięci śp. W. Koprowskiego

Z poważaniem,
Natalia Wojtyra – prezes zarządu Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK
Jacek Trzoch – prezes zarządu Oddziału Warszawskiego PTTK