Podsumowanie Konkursu Historyczno-Krajoznawczego

Z przyjemnością informuję, że zorganizowany przez nas konkurs historyczno-krajoznawczy, związany z Bitwą Warszawską 1920 roku oraz z krajoznawstwem i historią PTTK, został rozstrzygnięty.
Komisja nie miała łatwego zadania, kilkakrotnie przeglądała otrzymane zestawy odpowiedzi.

W całej zabawie udział wzięły 23 osoby, zarówno mieszkańcy okolicznych miejscowości, jak i osoby z terenu całego kraju. Jest to budujące, że w tak krótkim okresie od ogłoszenia konkursu do jego przeprowadzenia udało nam się dotrzeć do tylu uczestników! Dziękuję wszystkim za poświęcony na analizowanie pytań, za poszukiwanie odpowiedzi i za ich udzielanie 🙂

A teraz pora na ogłoszenie wyników.

Miejsce I: Małgorzata Pisarska i Roman Sobera
Miejsce II: Beata Kaczor i Jakub Nowrysz
Miejsce III: Adam Lipiński

Ze zwycięzcami skontaktuję się osobiście i ustalę sposób przekazania nagród – nie ukrywam, że będę proponował, by nastąpiło to na jednej z imprez turystycznych, których w tym roku jeszcze kilka mój Oddział będzie organizował.

W załączeniu do komuniaktu zostały dodane zestawy pytań konkursowych wraz z prawidłowymi odpowiedziami.

Z turystycznym pozdrowieniem,
Jacek Trzoch – Prezes Oddziału Warszawskiego PTTK