Odznaka Krajoznawcza PTTK Ziemi Wołomińskiej

Zapraszamy do zdobywanie Odznaki Krajoznawczej Ziemi Wołomińskiej, ustanowionej przez Oddział Warszawski PTTK.

Odznaka jest trzystopniowa, a celem jej zdobywania jest popularyzacja wiedzy o powiecie wołomińskim oraz o jego walorach turystyczno-krajoznawczych.

Zasady zdobywania odznaki zostały opisane w poniższym regulaminie.