Składki PTTK na rok 2020

Informujemy, że na podstawie Uchwał Zarządu Głównego PTTK nr 139/XIX/2019 z dnia 19 października 2019 roku oraz nr 141/XIX/2019 z dnia 16 listopada 2019 roku, wysokość składek członkowskich oraz opłat wpisowego na rok 2020 wynosi:

 1. Składki członkowskie:
 • 65,00 zł  – składka normalna dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2020 r.
 • 40,00 zł  – składka ulgowa dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2020 r.
 • 30,00 zł – składka dla osób opłacających składkę młodzieżową od 01.01 do 31.12.2020 r.
 • 20,00 zł – składka dla osób opłacających składkę młodzieżową od 01.09 do 31.12.2020 r.
 1. Wielkość wpisowego:
 • 20,00 zł – składka normalna dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2020 r.
 • 10,00 zł – składka ulgowa dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2020 r.
 • 8,00 zł –  składka ulgowa dla osób opłacających od 01.09 do 31.12.2020 (uczniowie szkół do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie)
 1. Wielkość składki członka wspierającego
 • nie mniej niż 300,00 zł
 1. Wielkość opłaty za legitymację ustala się na 8,00 zł, które Oddział przekaże do ZG PTTK jako opłatę za  wykonanie i dystrybucję

Opłaty należy dokonywać na subkonto KT Datajana: Santander Bank Polska S.A. nr 24 1090 1043 0000 0001 3333 3418 w tytule podając: Imię i Nazwisko osoby, której dotyczy wpłata z dopiskiem składka członkowska PTTK 2020 lub wpisowe lub opłata za legitymację członkowską PTTK.

Znaczki członkowskie PTTK na rok 2020 będzie można otrzymać następującymi drogami:

 • W siedzibie Klubu w Warszawie, ul. Grójecka 7/77  w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 18 – 20
 • Podczas imprez organizowanych przez KT Datajana i Oddział Warszawski PTTK (po uiszczeniu wpłaty gotówkowej lub potwierdzeniu wpłaty na konto)
 • Przesyłką pocztową (opcja dla osób spoza Warszawy) – w tym przypadku należy dodatkowo dokonać wpłaty za znaczek pocztowy

Termin ważności opłaconych składek za 2019 r. upływa 31.03.2020 r., co ściśle wiąże się z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie Polski i za granicą, którym objęci są członkowie PTTK.

Przypominamy, że Klub Turystyczny Datajana nie prowadzi działalności dochodowej, składki członkowskie i darowizny w całości przeznaczane są na działalność statutową Klubu. Ze składek członkowskich, jak również darowizn 1% podatku jesteśmy w stanie organizować imprezy turystyczne i kulturalne, dokonywać zakupów eksponatów do Galerii Pamiątek Turystycznych, materiały biurowe, utrzymać stronę internetową.

Zarząd KT Datajana