WALNY ZJAZD CZŁONKÓW ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO

W dniu 19 stycznia 2019 roku odbył się Walny Zjazd członków naszego Oddziału związany z końcem kadencji poprzedniego Zarządu Oddziału.
Na Zjeździe zostały wybrane nowe władze w następujących składach:

Zarząd Oddziału:
Jacek Trzoch – Prezes Zarządu Oddziału
Józef Gajewski – Wiceprezes Zarządu Oddziału
Andrzej Dybek – Wiceprezes Zarządu Oddziału
Anna Wikieł – Sekretarz
Dariusz Nazarczyk – Skarbnik
Jacek Marks – członek
Adam Lipiński – członek

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:
Anna Mieczyńska-Jerominek – Prezes OKR
Edward Kraś – Wiceprezes OKR
Elżbieta Rydel-Piskorska – członek
Beata Małkus – członek
Dariusz Suchenek – członek

W imieniu byłego i obecnego Zarządu Oddziału dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w obradach.

Jednocześnie przypominamy o konieczności dokonania opłaty za składkę członkowską za 2019 rok – szczegółowe informacje dotyczące wysokości składek, formy płatności i odbioru znaczków dostępne są na stronie www.datajana.pl

Zarząd KT Datajana