Walny Zjazd Oddziału Warszawskiego PTTK – 19.01.2019

Witajcie,
Zgodnie ze statutem i ordynacją wyborczą PTTK zwołuję Walny Zjazd Oddziału Warszawskiego PTTK.

Zjazd odbędzie się w dniu 19 stycznia 2019  w Centrum Konferencyjnym PGNIG Termika w Warszawie, ul. Augustówka 30 (przy pętli autobusów 159, 162 i 164).
* I termin zebrania – 19.01.2019, godz. 10.30 (przy obecności co najmniej połowy członków Oddziału Warszawskiego PTTK)
* II termin zebrania – 19.01.2019, godz. 11.00 (bez względu na frekwencję).

Zapraszamy do udziału wszystkich członków Oddziału Warszawskiego PTTK. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji PTTK.

Informujemy, że przed Zjazdem będzie możliwość opłacenia składek członkowskich za rok 2019 oraz lata wcześniejsze (co jest warunkiem koniecznym uzyskania czynnego prawa wyborczego).
W załączeniu Porządek i Regulamin Obrad.
Zgodnie z rozdz. III B § 18 p. 2 sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności w mijającej kadencji zostanie rozesłane najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem Zjazdu.

W załączeniu Porządek i Regulamin Obrad.
Zgodnie z rozdz. III B § 18 p. 2 sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności w mijającej kadencji zostanie rozesłane najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem Zjazdu.

Warszawa, dnia 27.12.2018 r.                       W imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego

                                                                       Prezes Oddziału Jacek Trzoch