Składki za rok 2019

Datajańczycy,

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą ZG PTTK (nr 79/XIX/2018) z dnia 8 września 2018 r., wysokość składek członkowskich i opłat wpisowego na 2019 rok wynoszą:

 1. Składki członkowskie:
  55.00 zł – składka normalna dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2019 r.
  – 30.00 zł – składka ulgowa dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2019 r.
  – 25.00 zł – składka dla osób opłacających składkę młodzieżową od 01.01 do 31.12.2019 r.
  – 15.00 zł – składka dla osób opłacających składkę młodzieżową od 01.09 do 31.12.2019 r.
 2. Wpisowe:
  15.00 zł – składka normalna dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2019 r.
  8.00 zł – składka ulgowa dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2019 r.
  6.00 zł – składka ulgowa dla osób opłacających od 01.09 do 31.12.2019 (uczniowie szkół do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie)

 3. Składka członka wspierającego:
  nie mniej niż 300,00 zł

 4. Opłata za legitymację członkowską PTTK:
  6,00 zł, które Oddział przekaże do ZG PTTK jako opłatę za wykonanie i dystrybucję

 

Wpłaty należy dokonać na subkonto KT Datajana:
Santander Bank Polska S.A.
nr 24 1090 1043 0000 0001 3333 3418
w tytule podając Imię i Nazwisko osoby, której dotyczy wpłata z dopiskiem składka członkowska PTTK 2019 lub wpisowe lub opłata za legitymację członkowską PTTK.

Znaczki członkowskie PTTK 2019 można otrzymać:

 1. W siedzibie Klubu w Warszawie, ul. Grójecka 7/77 (u Kingi Siedleckiej):
  – we wtorki w godz. 10 – 15.30
  – w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 10 – 19
 1. Podczas imprez klubowych i oddziałowych (po uiszczeniu wpłaty gotówkowej lub potwierdzeniu wpłaty na konto)
 1. Drogą pocztową (opcja dla osób spoza Warszawy) – w tym przypadku należy dodatkowo dokonać wpłaty za znaczek pocztowy

Termin ważności opłaconych składek za 2018 r. upływa 31.03.2019 r., co ściśle wiąże się z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie Polski i za granicą (Polisa dostępna na stronie: www.pttk.pl w zakładce Ubezpieczenia).

Przypominamy, że Klub Turystyczny Datajana nie prowadzi działalności dochodowej, składki członkowskie i darowizny w całości przeznaczane są na działalność statutową Klubu.
Ze składek członkowskich, jak również darowizn 1% podatku jesteśmy w stanie organizować imprezy turystyczne i kulturalne, dokonywać zakupów eksponatów do Galerii Pamiątek Turystycznych KT Datajana, materiały biurowe, utrzymać stronę internetową.
Informację o przewidzianych imprezach w roku 2019 znajdziecie w Harmonogramie. Serdecznie zapraszamy wszystkich do czynnego uczestnictwa.

Z turystycznym pozdrowieniem
Zarząd K.T. Datajana