RAJD PIESZY NA ZAKOŃCZENIE SEZONU – 18-19 listopada 2017r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników pieszych wędrówek na ostatnią w tym roku imprezę turystyczną, organizowaną przez K.T. DATAJANA.
Podobnie jak w latach ubiegłych udajemy się w znany i lubiany region Gór Świętokrzyskich, o konkretnie okolice Brodów Iłżeckich, aby tym razem za dnia powrócić w miejsca odwiedzane w trakcie ostatniego Nocnego Rajdu Świetlików.

Najważniejsze informacje nt. imprezy:

Termin:
18 – 19.11.2017r.

Organizator:
KT DATAJANA przy Oddziale Warszawskim PTTK

Prowadzący:
Marcin Rogoziński PTP II nr. 10530

Plan Ramowy:

Sobota 18.11.2017r.

Start: Lubienia (Leśniczówka) ok. godz. 10.00.
Trasa: Lubienia – Rez. Rosochacz – Rez. Skały pod Adamowem – Rez. Skały w Rudzie – Tatry (odsłonięcie geologiczne + punkt widokowy) – Krynki (Brama Modrzewiowa z XVIII wieku) – Rez. Skały w Krynkach. Po drodze przewidziana przerwa obiadowa.
Długość odcinka ok. 18km.
Nocleg w okolicach Brodów Iłżeckich lub Starachowic (miejsce zostanie ogłoszone po zebraniu deklaracji uczestnictwa). W godzinach wieczornych ognisko (w miarę możliwości technicznych i pogodowych.

Niedziela 19.11.2017r.

Wariant 1:
Świętokrzysko-Oblęgorski Park Krajobrazowy – przejście Piekielnym Szlakiem na odcinku Jastrzębia – Brama Piekielna – Świnia Góra (zdobycie szczytu) – Piekło Dalejowskie – Jastrzębia.
Długość odcinka ok. 11km

Wariant 2 (w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych):
Zwiedzanie Muzeum Archeologicznego w Krzemionkach Opatowskich (podziemna trasa podziemna po neolitycznych kopalniach krzemienia pasiastego)

Wariant 3 (dla zainteresowanych):
Przejazd ręczną drezyną kolejową na odcinku Starachowice – Lipie – koniec szlaku. Długość odcinka ok. 8km.
Ognisko w Lipiu przy stacji kolejki wąskotorowej.

Wybór wariantu należeć będzie do decyzji uczestników, inne warianty możliwe do rozważenia :-). W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych możliwa zamiana kolejności realizacji programu imprezy.

Cel imprezy:
– propagowanie turystyki pieszej,
– popularyzacja aktywnego wypoczynku,
– poznawanie walorów Gór Świętokrzyskich
– poznawanie i propagowanie niekonwencjonalnych form turystyki

Warunki uczestnictwa:
– W rajdzie mogą uczestniczyć członkowie Klubu Turystycznego DATAJANA, oraz turyści indywidualni.
– Koszt przejazdów, noclegu (ok. 30zł), wejść do zwiedzanych obiektów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Obowiązki uczestnika:
– Ekwipunek uczestników powinien odpowiadać jednodniowemu rajdowi pieszemu.
– Uczestnik powinien posiadać podręczną apteczkę.

Postanowienia końcowe:
– Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność,
– Uczestników prosi się o zachowanie zgodnego z kartą turysty.
– Zgłoszenia przyjmuje Marcin Rogoziński, e-mail: mrogoz@vp.pl