Nowy Zarząd Klubu Turystycznego DATAJANA

Mamy przyjemność zakomunikować, że na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, jakie odbyło się w dniu 26 listopada 2016r. wybrano nowe władze Klubu.

Nowy skład prezentuje się następująco:Zarząd:
Prezes: Piotr Blicharski
V-ce prezes: Beata Birek
Skarbnik: Krzysztof Klimaszewski
Sekretarz: Dariusz Suchenek
Członek zarządu: Radosław LipczyńskiKomisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Elżbieta Rydel-Piskorska
Członek komisji: Anna Mieczyńska-Jerominek
Sekretarz: Jacek Marks