Zaproszenie na Sejmik Krajoznawczy

Serdecznie zapraszamy na VIII Sejmik Krajoznawczy Województwa Mazowieckiego „Konstancin-Jeziorna 2016” w dniu 23 kwietnia 2016. Organizatorami są: Oddział Warszawski PTTK i Mazowieckie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa,przy współpracy z Konstancińskim Domem Kultury. Komandorem Sejmiku jest Elżbieta Rydel-Piskorska.
Regulamin w załączeniu.